Yemen Yaptırımlar Listesinde Yapılan Güncelleme

14 Nisan 2021

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2564 (2021) sayılı kararı ile Yemen'e yaptırımlar rejiminin 28 Şubat 2022'ye kadar yenilendiğinden bahisle; BMGK'nın 5 Nisan 2021 tarihli duyurusunda, yaptırım listesinde yer alan Sultan Saleh Aida Aida Zabin'e ilişkin kişisel bilgilerin güncellendiği ve altı çizili olarak işaretlendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu duyuruya https://www.un.org/press/en/2021/sc14486.doc.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK