Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV Muafiyeti Uzatıldı

22 Aralık 2022

21 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 6583 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere ve Ar-Ge-tasarım merkezlerinde yer alan araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde KDV muafiyeti 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Muafiyet bu yıl sonu sona eriyordu.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221221-3.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK