Yer Altı Maden İşletmeleri Desteklerinde Düzenleme Yapıldı

24 Şubat 2022

24/02/2022 tarihli Resmi Gazete'de Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yer aldı.

Buna göre, İşletme ruhsat sahalarında destekler için termin ve destek ödeme süresi 1 yıl uzatılarak 31.12.2022 olarak belirlendi.

Ayrıca, linyit ve taş kömürü yer altı maden işletmeleri ve rödövans sözleşmeleri için destek uygulaması 1 yıl uzatılarak 31.12.2022 olarak belirlendi.

1.1.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220224-28.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK