Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları

01 Temmuz 2020

Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi   olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla ekte yer alan 20.03.2020 tarihli ve 53406969 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ve 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4, 10, 12, 13, 17, 18/A, 36, 158 ve 159'uncu maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklere ilişkin sürelerin  durdurulduğu veya başlatılmadığı bildirilmektedir.

Anılan yazı kapsamında yukarıda sayılan maddelerde yer alan yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de 30.06.2020 tarihinde başlatılması gerektiği belirtilmektedir.

CANLI DESTEK