Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Belirlendi

21 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de 5479 sayılı Cumhurbaşkanı Karar yer aldı. Karar ile Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, Türk Plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri esnasında standart depolarında gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılı vermek üzere, Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esaslar belirlenmektedir.

Standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için azami 350 litre olarak uygulanacaktır.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-24.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK