Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar Yayınlandı

20 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de 5449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlüğe konuldu. Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılan Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın yerine yürürlüğe konuldu.

Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar ile ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmektedir.

Gümrükleme, dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine getiren, yurt dışı lojistik dağıtım ağı (YLDA) kuruluşları yüzde 70 oranında ve 60 milyon TL'ye kadar desteklenecek.

Destekleme kararı, ilgili ülkede en az 5 bin metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye'de yerleşik lojistik şirketleri ya da bunlar tarafından kurulan en az yüzde 51 oranında hissesine sahip olunan Türk sermayeli şirketlerini kapsıyor. Bu şirketler, Ticaret Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve sektörel çatı kuruluşları ile ilgili hizmet sektöründeki diğer kuruluşları ifade eden işbirliği kuruluşları tarafından belirlenecek.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurt dışı lojistik dağıtım ağı (YLDA) şirketlerinin yurt dışında ilk kez kurulan tesisleri, bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının cep depolarının ve bu ağın işletilmesine yönelik giderleri ile yurtdışı stratejik varlık (YSV) kiralanması ve işletmesi giderleri yüzde 70 oranında ve YLDA başına en fazla 60 milyon TL'ye kadar desteklenecek.

Bu kapsamda, yurtdışında kiralanan üçüncü parti lojistik hizmetlerinin satın alındığı, bakanlıkça uygun görülen cep depolar ve tesislerin giderleri ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 24 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak.

Bu şirketlerin reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yüzde 50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 3 milyon liraya kadar desteklenecek. Bu şirketlerde yurt dışında istihdam edilen nitelikleri bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 4.8 milyon TL tutarında desteklenecek.

Yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun Borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderlere de yüzde 60 oranında ve en fazla 3.6 milyon TL tutarında destek verilecek.

İşbirliği kuruluşları destek unsurlarından en fazla 5 yıl süre ile yararlandırılacak. Ticaret Bakanlığı, Genelge ile belirlenen performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme neticesinde, performans kriterlerini son üç yıl boyunca karşılayan Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağlarına (YLDA) 5 yılı aşmamak üzere ilave destek verebilir. Toplam destek süresi 10 yılı aşamaz. Desteklenen YLDA sayısı sekizi geçemez.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-11.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK