İhracat 2021 Raporu Basın Açıklaması

29 MART PAZARTESİ Saat 10:00
“İHRACAT 2021 RAPORU BASIN AÇIKLAMASI”
Küresel Ekonomi ve Türkiye'nin 2020 Performansı, 2021 Beklentileri, Küresel Ticarette Orta ve Uzun Vadeli Trendler, Küresel Tedarik Zincirlerindeki Dönüşüm Süreci ve Meclisimizin 2021 Ajandasını kamuoyuyla paylaşacağımız “İHRACAT 2021 RAPORU BASIN AÇIKLAMASI”nı https://tim.org.tr linki üzerinden izleyebilirsiniz.

CANLI DESTEK