İnoSuit Programı Nisan 2020 Dönemi III. 3 Aylık Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Video Konferansı

13 Ocak 2021 tarihinde Nisan 2020 Dönemi “3 Aylık Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Buluşması”nın üçüncüsünü dönemin firma temsilcileri ve mentorların katılımlarıyla online olarak gerçekleştirilecek. Programın son üç aylık sürecin içinde olan Nisan 2020 Dönemi firmalarının ve mentorlarının bir araya geleceği bahse konu toplantıda, 3 aylık faaliyet değerlendirmeleri ve deneyim paylaşımlarının yanı sıra İnoSuit Etki Analizinin şirketler üzerindeki yansımaları ele alınacak.

CANLI DESTEK