TİM-TSPB İş Birliğinde Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü Paneli

29 Aralık 2021 Çarşamba saat 13:00'te gerçekleştireceğimiz ““TİM-TSPB İŞ BİRLİĞİNDE ŞİRKETLERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNDE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ROLÜ PANELİ”mizi https://tim.org.tr linki üzerinden izleyebilirsiniz.


Program detayı için tıklayınız: 
https://bit.ly/3JC2C2j

CANLI DESTEK