1. Şirketin inovasyon kapasitesi ve performansına ilişkin bir ön değerlendirme daha önce yapılmış olması
 2. Şirketin inovasyon yönetimine ilişkin sistematik ve bütünsel bir yaklaşımı ve modelinin bulunması
 3. Kısa-orta-uzun dönemli iş hedeflerinin tanımlanmış olması
 4. İş hedefleri ile uyumlu olarak, inovasyon çalışmalarına ilişkin beklentilerin ve hedeflerin belirlenmiş olması
 5. İnovasyon stratejilerinin (hangi inovasyonu, neden, nasıl yapmayı hedefleniyor?) belirlenmiş olması
 6. Mevcut ürünlerin, süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan inovasyon çalışmalarının mevcut olması
 7. İnovasyon yönetiminden ve farklı birimlerdeki inovasyon süreçlerinin koordinasyonundan sorumlu ve etkin çalışan bir birimin bulunması
 8. Etkin çalışan bir Ar-Ge Merkezinin bulunması
 9. Beyaz ve mavi yakalı çalışanların, yenilikçi önerilerini paylaşabilmelerini ve bu önerilerin arşivlenmesini sağlayacak etkin çalışan bir platformun bulunması
 10. Şirkette yenilikçilik ve inovasyon kavramının kuvvetle vurgulanmakta olması
 11. Yenilikçi fikirleri hayata geçirmek üzere farklı birimlerin katılımıyla proje takımlarının oluşturulması
 12. Çalışanların inovasyon proje takımlarına aktif katılım sağlamaları için kendilerine zaman ve fırsat verilmesi
 13. Müşterinin mevcut ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gelişim alanlarının tespiti amacıyla yapılan sistematik çalışmaların bulunması
 14. Yenilikçi fikirler üretmek üzere farklı birimlerin katılımıyla yapılan ortak çalışmaların bulunması
 15. Şirkette inovasyon çalışmaları için ayrılmış ve kullanılmakta olan bir bütçenin tanımlanmış olması


Baraj skoru olarak 35 puan tespit edilmiştir.

Toplam puanı 35 puan veya üzerinde olan şirketler doğrudan İnoSuit Genel Programı'na alınacaklardır. Puanı 35'in altında olan şirketler ise İnoSuit Hazırlık Programı'na başlayacaklardır.

 

CANLI DESTEK