Programın Amacı

Bu kulvarın amacı, 5 aylık süreçte öncelikle en fazla gelişmeye açık temel alanlarda şirketin inovasyon yönetimini geliştirerek İnoSuit Programına hazırlamaktır.

Programın İşleyişi ve Süresi

Odaklı InoSuit Programı'na başvuran firmalara inovasyon yönetimi konusunda hangi seviyede olduklarını değerlendirmek amacıyla kısa bir soru seti verilecektir. Bu soru seti sonunda inovasyon yönetimi konusundaki seviyeleri 35 puan altı olan firmalar, bu kulvarın hedef şirketleri arasında yer almaktadır.

Genel program 10 ana fazdan oluşmaktadır. İlgili fazlar firmanın ihtiyaçları doğrultusunda mentor tarafından uyarlanacaktır. Bununla beraber hazırlık programında şirketler, değerlendirme sonucu geliştirmeye açık olduğu tespit edilen alanlara odaklanılarak 5 aylık programı tamamlayacaklardır. Programın ikinci 5 ayında devam etmesi durumunda finansal destek sağlanmayacaktır.

Her bir firma için, düzenli olarak iki hafta da 1 gün en az 4 saatlik sürenin, program kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ayrılması beklenmektedir.

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri

Program finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %50 desteği ve programda yer alacak firmalarımızın %50 katkısı ile gerçekleşecektir. (Program kapsamında %50 desteği alabilmek için firmanın İhracatçı Birliği üyesi olması gerekmektedir.) Söz konusu finansman modeline göre; programa katılım gösterecek her bir firmanın 5 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında;

  • Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 4.500 TL ödeme yapması,
  • Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 3.600 TL ödeme yapması,
  • Toplamda %50 oranında ki TİM ve İhracatçı Birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi

gerekmektedir.

Aylık takip ve değerlendirme raporlarına ek olarak; 3. ayın sonunda programda yer alan tüm mentorların ve inovasyon yöneticilerinin bir araya gelerek tüm deneyim ve önerilerini paylaştıkları etkinlikler düzenlenecektir.

CANLI DESTEK