İnoSuit İhracat Şampiyonları

Programın Amacı

Bu kulvarın özel amacı ihracat şampiyonu şirketlerimizin inovasyon yönetimi kapasitelerini artırmaktır.  Bu programda her şirket şirketin faaliyet alanına uygun olarak birden fazla uzman mentor ile eşleştirilecektir. Programın 2 yıl sürmesi planlanmıştır.

Programın İşleyişi ve Süresi

Şirketlere inovasyon yönetimi konusunda hangi seviyede olduklarını değerlendirmek amacıyla kısa bir soru seti verilecektir. Bu soru seti sonunda inovasyon yönetimi konusundaki seviyeleri minimum 35 puan olan ihracat şampiyonu firmalar, programa alınacaklardır.

Program, toplam 24 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorların aktif olarak 22 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı programda yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentorluk hizmet ödemesi de yapılmamaktadır).

Katılım gösterecek her bir firma ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir “mentor” eşleştirilecektir. Mentor ekibinin ilk atanan mentoru koordinatör mentor ve ekibin çalışması koordine edecektir. Söz konusu mentorlar tarafından, 22 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek şekilde mentorluk desteği sağlanacak ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır.

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri

Programa katılım gösterecek her bir şirketin 24 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında;

  • Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 4 saatlik mentorluk için 2.250/mentor TL ödeme yapması,
  • Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 4 saatlik mentorluk için 1.710/mentor TL  gerekmektedir.
CANLI DESTEK