Katma Değer Şampiyonları

Programın Amacı

Bu kulvar, katma değeri yüksek ürün ve hizmet odağı olan konularda veya başlıklarda faaliyet gösteren şirketlere yöneliktir.

Bu kulvarın özel amacı mevcut İnoSuit Programı'nda olduğu gibi inovasyon yönetimi sisteminin kurulması ve geliştirilmesine ek olarak; katılımcı firmaların inovasyon programlarında daha etkin sonuç almaları için çalışmalar yapılacaktır. Bu kulvara özel olarak gerektiğinde tasarım, markalaşma, dijitalleşme, ihracat potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik konu uzmanlarından da yararlanılacaktır. Bu sebeple öngörülen program süresi 12 ay ve gerektiğinde ikinci bir 12 ay olarak planlanmıştır. Ancak finansal destek ilk sene için geçerli olacaktır.

Programın İşleyişi ve Süresi

Program, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorların aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı programda yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentorluk hizmet ödemesi de yapılmamaktadır). Firmanın ihtiyacı doğrultusunda program 2. yılında da devam edebilecektir. Ancak ikinci sene için finansal destek sağlanmayacaktır. 

Program süresince mentor, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentorluk yapacaktır. Buna ek olarak gerektiği zamanda firmanın ihtiyaç duyduğu özel konularda alan uzmanı mentor(ler) dahil edilecektir.  Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri beklenmektedir. 

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri

Program finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %50 desteği ve programda yer alacak firmalarımızın %50 katkısı ile gerçekleşecektir. (Program kapsamında %50 desteği alabilmek için firmanın İhracatçı Birliği üyesi olması gerekmektedir.) Söz konusu finansman modeline göre; programa katılım gösterecek her bir şirketin 11 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında;

  • Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 8.100 TL ödeme yapması,
  • Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye KDV hariç aylık 6.300 TL ödeme yapması,
  • Toplamda %50 oranındaki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi gerekmektedir.

Programın önereceği uzman mentorların mali yükümlülükleri şirketlere aittir.

CANLI DESTEK