Türkiye'nin İlk Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programını TİM Başlattı

28 Şubat 2022

TİM, bir ilki daha hayata geçirerek “Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı”nı başlattı. İlki 28 Şubat 2022 tarihinde Marmara Bölgesi ile başlayan eğitimlerin yıl içerisinde 7 ayrı bölgeye yönelik gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle: "Avrupa Birliği tarafından 2026 yılında uygulanmaya başlanacak 'Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne bölgemizdeki ihracatçıların hazır olması son derece önemli. Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz programımızın ilkini ihracatımıza en büyük oranda katkıyı sağlayan Marmara Bölgemiz ile başlattık. Eğitim programımızı diğer 6 bölgemizde de hayata geçirerek ihracatta sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi, İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda, ihracatçılara yol göstermek adına Dünyayı Tüketmeden, Dünya için Üretiyoruz mesajıyla “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı”nı 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaştı.

TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nda yer alan TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı hedefine yönelik olarak ilk etkinlik 28 Şubat 2022 tarihinde tüm gün çevrimiçi olarak Marmara Bölgesi için gerçekleştirildi.

Program Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sn. İsmail GÜLLE, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği Başkanı ve Büyükelçi Sn. Faruk KAYMAKCI, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Mustafa TUZCU'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Programda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Yeşil dönüşüm sürecinin önemli aktörlerinden olan Avrupa Birliği'nin 2021 yılının son çeyreğinde yaşadığı enerji krizinin, yürürlükte olan politikalar üzerine tartışmalar yarattığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu kritik dönüşüm süreci içerisinde, enerji arz güvenliği sağlanmadan atılacak adımlar, süreci daha da zor bir duruma dahi sokabilir. Ülkemiz bu alanda örnek uygulamalarıyla; enerji güvenliğini sağlayacak adımlarla yoluna devam ediyor. Enerji güvenliği tam anlamıyla sağlandıktan sonra, yeşil dönüşüm sürecimiz de hız kazanacak” dedi.

“Ülkemiz enerji alanında 2023 yılı itibarıyla inşallah büyük bir refaha erişecek”

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ihracatçıları geleceğe bugünden hazırlamayı kendileri için önemli bir görev olarak addettiklerini ve iklim değişikliğinin tüm sektörleri etkileyen bir gündem maddesi haline geldiğini ifade eden  TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu anlamda, ihracatçılarımızın sürece adapte olabilmesi ihracat hedeflerimiz açısından son derece önemli. Bu kapsamda Haziran 2020'de TİM İklim Değişikliği Komitesi'ni, çalışmaların olgunlaşmasının ardından ise TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi'ni oluşturduk. İhracatçılarımıza yeşil dönüşüm ve yeşil mutabakat odağında pek çok eğitim programı düzenledik.” şeklinde konuştu.

“İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz”

Üretimi ve ihracatı sürdürülebilir bir zemine taşımalarının gerektiğini altını çizen TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu anlamda, TİM Kadın Konseyimizin öncülüğünde “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz” diyerek 12 ana hedefle TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planımızı Haziran ayında açıkladık. Eylem planımızda öne çıkan hedeflerimizden biri,

“Sıfır Atık Projesi”ni ihracatımızdaki her sektöre taşımak.  Bu hedef doğrultusunda da Dış Ticaret Kompleksi'nde Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurduk. Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planımızda “Yeşil Finansman” başlığı çalışmalarımızın kilit noktasını oluşturuyor.

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı çalışmaları kapsamında, bu sene başında yeşil dönüşüm sürecinde, güncel durumumuzu tespit etmek, ekosistemin tüm paydaşlarıyla iş birliğimizi geliştirmek ve ihracatçılarımızın yeşil finansman olanaklarından azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak amacıyla “Yeşil Dönüşüme Yönelik Finansmana Erişim Toplantısı” gerçekleştirdik.  AB fonlarından yararlanmak üzere hazırlanan önemli projelerimiz bulunuyor. “Sürdürülebilir Endüstri Dönüşümü Kilit Sektörleri Projesi” başvurusunu yaptık. Proje ilk iki aşamayı geçerek ülkemizi temsil edecek 3 proje arasında yer aldı. ” diye konuştu.

“İhracatçıların 'Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne hazır olması son derece önemli”

İlgili Bakanlık ve kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla 2022 yılı içerisinde  'TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programları' düzenleyeceklerini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle “ Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz programımızın ilkini ihracatımıza en büyük oranda katkıyı sağlayan Marmara Bölgemiz ile başlattık. En çok ihracat yapan bölgemiz olan Marmara'nın ihracatı 143 milyar dolar.  Bölgede ciddi bir yoğunlaşma var. Toplam ihracatımızın yüzde 64'ünü Marmara Bölgesi tek başına gerçekleştiriyor. Avrupa Birliği, Marmara'nın en çok ihracat yaptığı bölge. Bu anlamda, Avrupa Birliği tarafından 2026 yılında uygulanmaya başlanacak 'Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne bölgemizdeki ihracatçıların hazır olması son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Eğitim programları yetkin uzmanlar ile Türkiye'nin her bölgesinde düzenlenecek

Marmara Bölgesinin ihracatında başı çeken otomotiv, hazırgiyim, çelik ve tekstil gibi sektörlerin bu düzenlemeden etkileneceklerinin beklendiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle bu durumun, Türkiye'nin 7 bölgesi için de geçerli olduğunu, eğitim programlarını diğer 6 bölgede de hayata geçirerek ihracatta sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Gülle “Bakanlıklarımızın desteğiyle, son derece bilgilendirici bir program hazırladık. Gerçekleştireceğimiz eğitimde, alanında yetkin uzmanlarımız, Çevre ve İklim Değişikliği Alanında Bakanlık Uygulama ve Destekleri, Sera Gazı Hesaplaması, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi, Endüstriyel Atık Sular ve Membran Teknolojileri, Marmara'nın Bugünü ve Suyun Geleceği, İyi Uygulama Örnekleri gibi birçok konuda firmalarımıza ve girişimcilerimize, bilgi ve tecrübelerini aktaracaklar. Eğitim programımızı, ihracatçılarımızın taleplerine ve sektörlerimizin ihtiyaçlarına yönelik tasarladık” dedi.

“İhracatçılarımızın finansman kaynaklarına erişimi önem verdiğimiz başlıklar arasında”

Eğitim programında konuşacakları her başlığın ihracatları için son derece önemli ve birbirini tamamlayan konular olacağının altını çizen TİM Başkanı İsmail Gülle konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sıfır Atık Sistemi, firmalarımızdan çıkan atık miktarları ile atık envanterinin oluşturulması ve verileri kontrol altına alabilmek için oldukça önemli. Atık yönetimini gerçekleştirebilmek için, süreci takip edebileceğimiz verilere ihtiyaç duyuyoruz. Öte yandan, finansman, sürdürülebilirlik ekosisteminin oluşturulması adına olmazsa olmaz bir enstrüman. Çünkü dönüşmek her anlamda maliyetli bir faaliyet. Bu anlamda ihracatçılarımızın finansman kaynaklarına erişimi yine önem verdiğimiz başlıklar arasında yer alıyor“.

“Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi takipçisi olduğumuz bir diğer uygulama. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi, Blokzincir teknolojisinden yararlanarak üretilen elektriğin üreticiden tüketiciye tüm süreçlerini takip eden bir sistem. Bu sistem, özellikle sınırda karbon düzenlemesi ile karşımıza çıkabilecek ekstra vergilerin önüne geçebilmemiz için son derece önemli. Çünkü sistemle beraber, ihracatçılarımızın yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullandığını belgeleme imkanına sahibiz. Yeşil organize sanayi bölgeleri ve  endüstri bölgelerine yönelik  sertifikasyon sistemi uygulamaları da takipçisi olduğumuz bir diğer uygulama”.

“Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 2053 net sıfır emisyon hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz”

Göreve geldiklerinden beri ihracat ailesi için ilkleri ve enleri gerçekleştirdiklerini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle bugünkü program ile bir ilki gerçekleştirerek, sürdürülebilirlik başlığında merak edilen tüm konuları geniş kapsamlı bir şekilde ele alacaklarını belirtti. Konuşmasının sonunda Gülle ” İnşallah, sürecin sonunda enerji güvenliğimizi sağlayarak, yeşil dönüşüm sürecinde ülkemizi örnek bir modele kavuşturacağız. Eğitimlerimize ihracatçılarımızın yoğun ilgisi bu konuda ciddi bir farkındalığın olduğunu gösteriyor. Bu sağlam temeller üzerine, 'İhracatla yükselen Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 2053 net sıfır emisyon hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra başlayan eğitim programının öğleden önceki oturumunda, Bakanlıkların çevre ve iklim değişikliği alanında uygulama ve destek programları paylaşıldı. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İşletmeler için Sıfır Atık Uygulamaları”, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından “Uluslararası Finansman ve Birlik Programları”,  Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından “Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G)”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi ve OSB'lere Verilen Kredi Destekleri”, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Sürdürülebilir Tarım” ve son olarak Ticaret Bakanlığı tarafından “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”na yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

Eğitim Programı'nda “İyi Uygulama Örnekleri” de paylaşıldı. İlgili panelde TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi'nden İTÜ Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU ile İTÜ Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent ÖZİPEK ile birlikte, tekstil ve kimya sektöründen sürdürülebilirlik alanında başarılı uygulamaları olan firmaların bilgi, deneyim ve tecrübeleri katılımcılara aktarıldı.

AB tarafından hayata geçirilecek olan sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla önemi daha da artacak olan firmaların sera gazı salımlarına yönelik olarak Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü tarafından “İhracatçı Firmalar için Sera Gazı Hesaplaması” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Ardından “Sürdürülebilir Kalkınma, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Bölgeye özgü dinamiklere ve gerekliliklere göre kurgulanan TİM Bölgesel Sürdürülebilirlik Marmara Eğitim Programı'nın son bölümünde ise, İTÜ MEM-TEK Merkezi araştırmacısı ve İTÜ Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Recep KAYA tarafından “Endüstriyel Atık Suların Arıtılması ve Geri Kazanılmasında İleri Arıtma ve Membran Teknolojileri”, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Mustafa SARI tarafından ise “Marmara'nın Bugünü ve Suyun Geleceği” konularında güncel gelişmeler paylaşıldı.

TİM Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Marmara Eğitim Programı, Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilde faaliyet gösteren ihracatçılar, KOBİ'ler, girişimciler, üniversiteler, ilgili STK'lar, kamu kurumları, Kalkınma Ajansları, OSB'ler başta olmak üzere iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ekosisteminde yer alan tüm kurumlardan bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

İlgili Fotoğraflar

CANLI DESTEK