Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

 • ÖNEMLİDahilde İşleme Rejimi, TURQUALITY, Teknik Müşavirlik ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörü Desteklerinin DYS üzerinden alınma tarihi ayrıca duyurulacaktır.
 • ÖNEMLİPazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar'da yer alan destek bileşenlerine yönelik başvurular (e-ticaret, sanal fuar, sanal heyet) DYS üzerinden alınmamakta olup, mevcut mevzuatlarında belirtilen usullere göre iletilmelidir. 
   
 • DYS Erişim ve Genel Kullanım Kılavuzu: Erişimler e-devlet üzerinden ve Chrome/Firefox/Edge browser ile yapılmalıdır (Internet Explorer kullanılmamalıdır). Yararlanıcıların DYS üzerinden başvuru iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. Başvurudan önce MERSİS'te yer alan bilgilerin (VKN, adres, telefon, ortaklık, temsilci listesi, sektör, NACE) kontrol edilerek güncellenmesi gerekmektedir. DYS sunum ve kılavuzlarına aşağıdaki menüden erişebilirsiniz.
   
 • İmza Sirküleri ve Pasife Alınan Kullanıcılar Hakkında: DYS kayıt işlemi için ibraz edilen İmza Sirkülerinin süresi dolduğunda, ilgili Sirkülere göre yetkilendirilen tüm kullanıcıların görevleri pasife çekilmektedir. Tekrar aktifleştirilmesi için güncel Sirkülerin ve bu Sirkülere göre imzalanmış Taahhütname (EK A)'nin ibrazı gerekmekte olup, belgelerin güncelliğin takip sorumluluğu yararlanıcılara aittir.

  DYS ÜZERİNDEN ALINAN DESTEK BAŞVURULARI
   
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi: Hariçte İşleme İzin Belgesi (H1) ve Hariçte İşleme İzin (H2) başvuruları 1 EKİM 2020 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir. H1 başvuruları İhracat Genel Müdürlüğü, H2 başvuruları ise İMMİB Genel Sekreterliğince değerlendirilip, sonuçlandırılır.
 • Vergi Resim Harç İstisna Belgesi: VRHİB başvuruları 7 ARALIK 2020 tarihi itibariyle sadece DYS üzerinden kabul edilir.
 • İhracat Destekleri: 1 OCAK 2021 tarihinden sonra iletilecek yeni başvurular DYS üzerinden kabul edilir. DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (proje, heyet, yurt dışı birim, rapor, danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır. (DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı şirketlerin DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur.

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

DYS'ye Nasıl Kayıt Olunur?

DYS'ye İlişkin Tebliğ

Uygulama Usül ve Esaslar

SSS-Sıkça Sorulan Sorular

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE (DYS) KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi
 • EK A (Sistem Kullanım Taahhütnamesi)
 • EK B1 (Yararlanıcı Bilgi Formu)*
 • MERSİS Numarasını Gösterir Belge Örneği
 • İmza Sirküleri
 • Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâlet durumu var ise yararlanıcı (firma) adına temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletname
 • Kapasite Raporu (Varsa)
 • EK C (Kullanıcı Yetkilendirme Formu)
 • Yetkilendirmesi Talep Edilen Kullanıcının Kimlik Fotokopisi
 • Yetkilendirilmesi talep edilen kişi;
  • Firma bünyesinde çalışıyor ise çalıştığını gösterir son aya ait SGK belgesi sunulması gerekmektedir.(Firma/Kuruluş SGK Bildirgesi, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü..vb.)
  • Firma bünyesinde çalışmıyor ise işbu belgenin (EK C) noterde onaylatılarak sunulması gerekmektedir. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Tüm belgeler “DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi” ekinde ibraz edilmelidir.
 2. Her belgenin ayrı ayrı taranarak .pdf dosyasına dönüştürülmesi gerekmektedir. (Örn: EK A tek .pdf, Kapasite raporunun tüm sayfaları tek .pdf vb)
 3. Tüm belgeler bağlı Genel Sekreterliğe KEP aracılığıyla iletilmelidir.
 4. Firmaların MERSİS'te kayıtlı bilgileriyle başvuruda ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin farklı olması durumunda başvurular işleme alınmayacaktır. Bu nedenle; öncelikle MERSİS kayıtlarının kontrol edilmesi, eksikliklerin tamamlanarak MERSİS kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir.
 5. EK B1* ve EK C elektronik ortamda bilgisayarınızda doldurulmalıdır.
 6. EK A ve EK B1* imza sirkülerinde münferit / müşterek imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanmalıdır.
 7. EK C imza sirkülerinde münferit / müşterek imza yetkisi olan kişiler ve yetkilendirilecek kullanıcı tarafından imzalanmalıdır.
 8. Yetkilendirilecek her kişi için ayrı bir EK C ibraz edilmelidir. Her kullanıcının yetkili olacağı modüllerin belirtilmesi gerekmektedir.
 9. EK C'de yetki başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmelidir. Yetki süresi azami 3 yıldır. Firmanın imza sirkülerinde yer alan yetki bitiş tarihinin 3 yıldan daha yakın bir tarih olması durumunda imza sirküleri geçerlilik tarihi esas alınacaktır.
 10. Eksik bilgi / belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • MERSİS'te yer alması zorunlu olmayan tüzel kişi yararlanıcılar için EK B2 ve gerçek kişiler için EK B3

 

CANLI DESTEK