İhracat öncesi aşamalar ve yapılması gerekenler nelerdir?

Fizibilite Analizi

a) İç pazardaki firma performansını analiz etmek (ürün, kurumsal, mali, pazarlama, vb. açılarından)

b) Firmanın kapasite durumunu incelemek

c) Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerini göz önüne almak

ç) Dış ticaret uzmanlarına danışmak (pazarlama, finansman, mevzuat, vb. konularda)

d) Hedef pazarları seçmek, bu pazarları uluslararası dış ticaret istatistik verileri, ülkemizin bu pazarlara yönelik ihracat potansiyeli ve ihracat değişim trendleri açısından irdelemek

e) Hedef pazarlara yönelik olası ihracat uygulamalarında, maliyet ve etkin pazarlama analizlerinde ihracata yönelik devlet yardımlarından, Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmaya yönelik analiz yapmak

 

Dış Pazara Girişin Planlanması

a) Sektör bazında pazar araştırması yapmak.

b) Pazar araştırmasının değerlendirmesini yapmak, gerekirse pazarı yerinde analiz etmek

c) Pazara giriş stratejisini saptamak, etkili pazar dağıtım kanallarını tespit etmek

ç) Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerine uygunluğu sağlamak.

d) Patent, ticari marka ve telif hakları hakkında gerekli bilgiyi toplamak.

e) Vergiler, gümrük vergileri, harçlar, kotalar ve diğer tarife dışı engelleri belirlemek.

f) Fiyat listesi oluşturmak.

g) Finansman sağlamak

 

Uygulama

a) Dağıtım yöntemlerini belirlemek.

b) Pazarlama planını uygulamak.

c) Temsilcilik veya satış yöntemlerini seçmek.

ç) Satış sözleşmesini müzakere etmek.

d) Üretimi tamamlamak.

e) Sigorta yaptırmak.

f) Gerekli belgeleri tamamlamak.

g) Ürünü ambalajlamak ve etiketlemek.

ğ) Ürünü yüklemek

 

CANLI DESTEK