Üye borçları (yıllık aidat, giriş aidatı, nispi aidat)

  1. Giriş aidatı: Giriş aidatı, üyeliğe giriş esnasında alınır ve ücreti 200(yüz)TL'dir. (mal ihracatçısı ise)

Eğer Hizmet İhracatçısı ise;

Hizmet İhracatçıları Birliği giriş aidatı, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın beş katı arasında belirlenen tutardan fazla olamaz.

  1. Nispi aidat: Nispi aidat her birlik tarafından ayrıca belirlenir. İhracat işlemleri üzerinden FOB bedelinin binde birine kadar, ilgili birliğin genel kurul kararıyla ve Bakanlık onayıyla belirlenen oranda, işlem günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsil olunur. Aynı ürün için tahsil edilen nispi ödeme farklı oranlarda olamaz.
CANLI DESTEK