TİM, Türkiye-ABD STA'sının olası etkilerini dev bir çalışmayla analiz edecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi, AB ve ABD arasında imzalanacak ikili Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile eş zamanlı olarak imzalanması beklenen Türkiye-ABD STA'sının temel ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarının belirlenmesi amacıyla bir Etki Analizi çalışması başlatıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın desteğinde, TÜSİAD ve YASED'in de katkılarıyla yapılacak olan çalışmayı ABD - Şikago merkezli AT Kearney firması ile gerçekleştireceklerini açıklayan TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi şunları söyledi:

"15 Temmuz'da startını vereceğimiz bu çalışma, Türkiye ile ABD arasında imzalanması hedeflenen STA'nın ekonomimize etkilerini değerlendirmek açısından önemli bir kılavuz niteliği taşıyacak. Çünkü ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 9., en fazla ithalat yaptığı 4. ülke. İki ülke arasında toplam 20 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi söz konusu ve bu seviyeyi daha yukarıya, daha dengeli bir şekilde çekebilmek bizim önemli bir hedefimiz. ABD ve AB ile arasında görüşmeleri başlanan STA'yla paralel olarak Türkiye'nin de ABD ile bir STA imzalamasını bekliyoruz.

Serbest Ticaret Anlaşmaları dış ticaretimizin geliştirilmesi, ihracatçılarımızın dış pazarlarda rakipleri ile eşit şartlarda rekabet edebilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve müşterek teşebbüslerle ülkemizin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi için oldukça önemli. AB'nin üçüncü ülkelerle yapacağı STA'ların ülkemizle de paralel olarak müzakere edilmesi ve yürürlüğe girmesi tam rekabet koşulları açısından büyük önem arz ediyor.

Buradan yola çıkarak, AB ve ABD arasında imzalanacak STA ile eş zamanlı olarak imzalanması beklenen Türkiye-ABD STA'sının temel ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarının belirlenmesi amacıyla bir Etki Analizi çalışması yapılmasına karar verdik. Türkiye'de ofisi bulunan uluslararası nitelikteki danışmanlık firmalarından teklifler aldık ve yaptığımız değerlendirme sonucunda AT Kearney firması ile çalışma kararı aldık. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı'nın desteği ve TÜSİAD ve YASED'in de katkılarıyla gerçekleştirilecek. Projenin hayata geçirilmesi için 6 haftalık yoğun bir çalışma sonrasında rapor Ağustos sonunda hazır olacak.

Etki analizi çalışması kapsamında çeşitli senaryoları değerlendireceğiz. Bu çerçevede 4 ana başlıkta, Türkiye- ABD STA'sının Türkiye'ye etkileri, Türkiye-ABD STA'sından etkilenecek sektörler, Türkiye- ABD STA Müzakereleri için politika geliştiricilere iletilecek önerilerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin dahil olmadığı AB-ABD STA'sının Türkiye'ye olası etkileri çerçevesinde şekillenecek.

Rapor çalışması kapsamında çeşitli kantitatif araştırmalar, Genel Denge Analizi Modeli, sektörel rekabetçilik analizleri ve ticaret sürdürülebilirlik analizleri gerçekleştirilecek ve bahse konu STA'nın makroekonomik göstergeler ve öncelikli ihracatçı sektörlerimizde yaratacağı olası etkiler detaylı bir şekilde analiz edilerek, olası STA'nın Türkiye ekonomisi üzerinde yapacağı olumsuz etkileri en aza indirgeyecek politika önlemleri de belirlenecek.”

 

 

İlgili Fotoğraflar

CANLI DESTEK