2023 - 2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteğine ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar Yayınlandı

10 Ocak 2023

10 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 2023 - 2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, 2023-2024 yıllarında uygulanacak olan çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

Ürettiği çiğ sütü süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek. Ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, çiğ sütlerini, ürünün arzı, satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendeciler ile süt dolum tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla bu desteği alabilecek.

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Tarım ve Orman Bakanlığının 2023-2024 yılları bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak.

Destekleme ödemeleri, Tebliğ ile belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Bankaya iletilmesi ve gerekli kaynağın Bakanlık tarafından Bankaya aktarılması sonrasında yapılacak.

Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge ibraz edenler, kamu kurum ve kuruluşları desteklerden yararlanamayacak.

1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230110-5.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK