2023 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli Yayınlandı

30 Aralık 2022

30 Aralık 2022 tarihli Mükerrer Resmî Gazete'de yer alan 6622 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nin 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmasına, 30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1'inci ve 2'nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 15'inci maddesi gereğince karar verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M1-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK