2023'te İthal Edilecek Çeşitli Ürünlere İlişkin Denetim Tebliğleri Yayımlandı

03 Ocak 2023

31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ithalat denetimine ilişkin tebliğler yayınlandı.

3. Mükerrer Sayıdaki Tebliğler:

–– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/1) Tıklayınız.
–– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/2) Tıklayınız.
–– Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/3) Tıklayınız.
–– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/4) Tıklayınız.
–– Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/5) Tıklayınız.
–– Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/6) Tıklayınız.
–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/7) Tıklayınız.
–– Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/8) Tıklayınız.
–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9) Tıklayınız.
–– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/10) Tıklayınız.
–– Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/11) Tıklayınız.
–– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/12) Tıklayınız.
–– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/13) Tıklayınız.
–– Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14) Tıklayınız.
–– Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2023/15) Tıklayınız.
–– Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/16) Tıklayınız.
–– Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/17) Tıklayınız.
–– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/18) Tıklayınız.
–– Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/19) Tıklayınız.
–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2023/20) Tıklayınız.
–– İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) Tıklayınız.
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) Tıklayınız.
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/2) Tıklayınız.
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/3) Tıklayınız.

4. Mükerrer Sayıdaki Tebliğler:

–– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1) Tıklayınız.
–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/3) Tıklayınız.
–– Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/4) Tıklayınız.
–– Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5) Tıklayınız.
–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/6) Tıklayınız.
–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7) Tıklayınız.
–– Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/8) Tıklayınız.
–– “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9) Tıklayınız.
–– Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/10) Tıklayınız.
–– Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/11) Tıklayınız.
–– Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/12) Tıklayınız.
–– 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/13) Tıklayınız.
–– Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/14) Tıklayınız.
–– Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/15) Tıklayınız.
–– Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/16) Tıklayınız.
–– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/18) Tıklayınız.
–– Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/19) Tıklayınız.
–– Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/20) Tıklayınız.
–– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/21) Tıklayınız.
–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/23) Tıklayınız.
–– Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/24) Tıklayınız.
–– Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/25) Tıklayınız.

5. Mükerrer Sayıdaki Tebliğler:

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/6) Tıklayınız.

CANLI DESTEK