AB Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünlerinin ve Bebek Mamalarının Tarife Kontenjanında Düzenleme Yapıldı

19 Aralık 2022

17 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 0602.90 GTIP Kodlu “Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) – Diğerleri” ürünü için Azami Miktar 20 tondan 150 tona yükseltildi. 2309.90 GTIP Kodlu “Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar – Diğerleri” ürünü için 30 tonluk azami miktar belirlendi.

Ayrıca, Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 1901.10 GTIP kodlu “Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş)” ürünü için 20 tonluk azami miktar belirlendi.

1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-15.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-14.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK