Ağır Yük Kaldırma Araç Aksamlarının Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

30 Aralık 2022

30 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ağır yük kaldırma araçları aksamlarında uygulanan gözetim bedelleri belirlendi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK