Ahşap Kaplamalı Levhaların İthalatında Gümrük Kıymeti Yeniden Düzenlendi

15 Aralık 2022

10 Aralık 2022 Cumartesi günü yayınlanan Resmî Gazete'de yer alan İthalatta Gözetı̇m Uygulanmasına İlı̇şkı̇n Teblı̇ğ (Teblı̇ğ No: 2018/2)'de Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Tebliğ ile Tebliğin 1. Maddesinde yer alan tablo değiştirildi. Tabloda yer alan bazı GTİP'ler tablodan çıkarıldı. Tabloda 580 ABD Doları olarak belirtilen Gümrük Kıymeti tüm GTİP'ler için 900 ABD Dolarına yükseltildi.

Yayımı tarihini takip eden 15'inci gün (25 Aralık 2022) yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221210-23.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK