Ar-Ge ve Tasarım Harcamaları Kurumlar Vergisinde İndirim Konusu Yapılabilecek

10 Ocak 2023

10 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 6652 Sayılı Karar ile  Ar-Ge tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı, tescil edilen patent sayısı, uluslararası destekli proje sayısı, lisansüstü araştırmacı ve tasarımcı sayısının Ar-Ge personeli sayısına oranı, toplam araştırmacı ve tasarımcı oranının Ar-Ge personeli sayısına oranı, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı şartlarının herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50'si 31/12/2028 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecek.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kazancının tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki 1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230110-2.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK