Bebek Arabalarında ve Şasilerinde Uygulanacak Dampinge Karşı Önlemler Belirlendi

06 Ocak 2023

6 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmaktadır.

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu Kararı ile 19/7/2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/26) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42'nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230106-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK