Bisiklet Aksesuarları İçin Gözetim Gümrük Kıymeti Belirlendi

22 Aralık 2022

21 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5) ile bisikletler için kullanılan çeşitli aksesuarlar için uygulanacak Gözetim Gümrük Kıymeti belirlendi.

Yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün (20 Ocak 2023 tarihinde) yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221221-10.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK