Cam Borular ve Güneş Enerjili Su Isıtıcıları İçin Gözetim Tebliği Yayınlandı

19 Aralık 2022

17 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) ile bazı eşyalarda ileriye yönelik olarak uygulanan birim gümrük kıymeti belirlendi.

Belirtilen Cam Borular, Camdan Diğer Eşyalar, Güneş Enerjili Su Isıtıcıları ve Aksamları ithalatı için uygulanacak birim gümrük kıymeti şu şekilde olacak:

Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7) yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün (16 Ocak 2023 tarihinde) yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-17.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK