Deniz Yoluyla Tehlikeli Yüklerin Taşınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

30 Kasım 2022

30.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle Yönetmeliğin “IBC Kod kapsamındaki yükler” başlıklı 17. Maddesinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin IBC Kod kapsamındaki yükler başlıklı 17. Maddesinin 5. fıkrasında Asfalt ürünleri hariç olmak üzere IBC Kod Bölüm 17'de bulunan tablonun “zararlılar (hazards)” başlıklı “d” sütununda “emniyet (safety)-S” ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yükler, kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemeyeceği belirtilmektedir. Bu yükler, ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak elleçlenebilmektedir. Kara tankerlerinden gemilere yüklemelerde de aynı kural geçerlidir.

Yapılan değişiklikle yönetmelikte belirtilen uygulamadan hariç tutulan Asfalt ürünlerine ek olarak Bitkisel Yağlarda söz konusu uygulamadan hariç tutulacak. Böylece “Bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri” kıyı tesislerinde suphalan olarak elleçlenebilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-2.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK