Doğal Çiçek Soğanlarının 2023 İhracat Listesi Yayınlandı

22 Aralık 2022

21 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Doğal Çiçek Soğanlarının 2023 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/55) ile 2023 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yapılamayacak. 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) gereğince GTİP numarası “0714.90.20.00.12” ve “1106.20.90.00.11” olan Orchidaceae (salepgiller) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yapılamayacak.

Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilecek ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulacak. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilecek. Bu Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamayacak.

Firmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, il müdürlüğünden ve/veya Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin edecek.

Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığından ihraç müsaadesi alınması gerekecek.

Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum (Akzambak), Lilium martagon (Türkzambağı/Sultanzambağı), Iris tuberosum (Süsen), Calla aethiopica (Kalla), Polianthes tuberosa (Sümbülteber), Fritillaria persica (Adıyaman lalesi/Kırklale), Fritillaria imperialis (Ağlayangelin), Anemone blanda (Dağlalesi), Geranium tuberosum (Çakmuz), Sternbergia lutea (Karaçiğdem), Dracunculus vulgaris (Yılanbıçağı), Arum italicum (Yılanyastığı), Arum dioscorides (Tirşikpancarı), Drimia maritima (=Urginea maritima; Adasoğanı) türleri için il müdürlüğünce ihraç izni verilecek. Bu türlerden CITES'e tabi olanlar için BÜGEM tarafından CITES İzin Belgesi düzenlenecek.

31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2022 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/46) yürürlükten kaldırılmıştır.

1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221221-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK