Fas Süt ve Tarım Ürünleri Federasyonunun Ortak Arayışı

23 Aralık 2022

Rabat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda özetle,

• Fas Süt ve Tarım Ürünleri Federasyonu'nun (Cluster Agro-Lait) süt ürünlerinin imalatında faaliyet gösteren firmalarımızla ortaklık arayışında olduğu, böylece ülkenin süt ve peynir ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında Afrika ve Ortadoğu piyasasına girilebilmesi için işbirliği teklifinde bulunulduğu,

• Fas'ta yaşanan süt krizi sebebiyle, adı geçen federasyon tarafından günde yaklaşık 800 litre üretim yapan 33 inekten oluşan 300 ila 500 adet süt çiftliğinin kurulmasının planlandığı; hayvan yeminde yaşanan önemli eksiklik nedeniyle, Hassan II tarım ve veterinerlik enstitüsü gibi finansal ve bilimsel araştırma ortaklarıyla, federasyona ait iyi kalitede hayvan yemi üretecek bir fabrika inşaatı yapılmasının hedeflendiği; peynir ithalatının azaltılması amacıyla sert ve yumuşak peynir türlerinin imalatına yönelik tesislerin kurulmasının planlandığı,

• Finansman açısından, bu projelerin, çiftçinin sütün litresi başına 0,2 dirhem katkısı, ortak yatırımcıların katkıları ve %30'dan %40'a kadar çıkabilen devlet yardımları ile yılda 15 milyon dirheme varan tutarda finanse edilebileceği

ifade edilmektedir.

Bununla birlikte konuyla ilgilenebilecek firmaların Rabat Ticaret Müşavirliğiyle irtibata geçmesi gerektiği bildirilmektedir.

CANLI DESTEK