Feldispat İhracı Kayda Bağlı Ürünler Listesine Dahil Edildi

14 Kasım 2022

13 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete'de yer alan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayisinde kullanılan önemli endüstriyel ham maddelerden feldispat, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221113-8.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK