Gelir İdaresine Yapılacak Bildirimlerde Mükelleflere Kolaylık Sağlandı

18 Ocak 2023

18 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) ile mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilenler "mükellefler tarafından yapılmış bildirim" olarak kabul edilecek.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirecek. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılacak.

Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden tebliğin tablosunda yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden, söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler de "mükellefler tarafından yapılan bildirim" olarak kabul edilecek. Bu kapsamda söz konusu işlemler için mükelleflerce ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek olmayacak.

1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230118-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK