Gıda Ambalajı ve Çelik Tellere İlave Gümrük Vergisi Getirildi

10 Kasım 2022

Bugünkü (10.11.2022) Resmî Gazete'de yer alan 6369 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.12.2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre; 4811.51.00.90.11 ve 4811.59.00.90.21 GTİP'te yer alan gıda ile temas eden plastikle sıvanmış kaplanmış kağıt ithalatında GTS Ülkeleri ve diğer ülkeler sütunları için %25 oranında İlave Gümrük Vergisi tahsil edilecek. Diğer yandan, 7312.00.41.00.00 GTİP'te yer alan bakır çinko alaşımlı demir veya çelikten demetlenmiş tellerin ithalatında GTS ülkeleri ve Diğer ülkeler sütunu için %5 olarak tahsil edilen İlave Gümrük Vergisi % 25 olarak yeniden belirlendi.

25 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221110-8.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK