Gümrük Ceza Tutarları ve Fazla Çalışma Ücretleri Yeniden Belirlendi

19 Aralık 2022

17 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri - Seri No:189) ile Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 122,93 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranında artırıldı.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 523,00 TL olarak uygulanacak. Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 48,67 lira, diğer işlemler için 113,67 lira, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67 lira, diğer işlemler için 178,66 lira olarak belirlendi.

Gümrük, dış ticaret bölge müdürlükleri ve Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-16.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK