Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Güncellendi

29 Aralık 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2023 yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi belirlendi. Tebliğin “Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Uygulama Esasları” başlıklı 5. Maddesinde yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 13.300 TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar 22.610 TL olarak belirlendi.

Tarife daha önce 2 Temmuz 2022 tarihindeki Tebliğ ile güncellenmişti.

1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-16.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 2022: https://dosya.tim.org.tr/index.php/s/6gTg4Tp3WAfcdc5

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 2023: https://dosya.tim.org.tr/index.php/s/FRcsQs2MBXZ7SoY

CANLI DESTEK