Güneş Paneli İçin İthal Edilecek Camlarda İhracatçı Üretici Bilgi Formuna İlişkin Düzenleme Yapıldı

24 Ocak 2023

24 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de Güneş Paneli İçin İthal Edilecek Camlarda İhracatçı Üretici Bilgi Formu konusunda düzenleme yapıldı.

Buna göre, 7007.19.80.00.15 GTİP'li eşyanın güneş paneli üretiminde kullanılmaya mahsus olanları için, güneş paneli üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmayacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230124-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK