İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkelere Mısır Eklendi

09 Kasım 2022
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nde değişiklik yapılarak İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler listesine Mısır eklendi.

Mısır'ın bu listeye ilave edilmesiyle istisna kapsamına alınan ülke sayısı 31'e çıktı. Değişiklikten önce Mısır, İhracat Genelgesinin İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler listesinde yer alıyordu.
CANLI DESTEK