İthalat Rejimi ve İlave Gümrük Vergisine İlişkin Kararlar Düzenlendi

03 Ocak 2023

31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararla İthalat Rejimi Kararı'nın ekinde yer alan kısaltma, liste ve eklerde değişikliğe gidildi. Karara göre, gümrük vergisi artan eşyalar, kararın yayınlandığı tarihi takip eden otuzuncu güne kadar tescil edilirse, önceki gümrük vergisine tabi olacak.

Ayrıca, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile çok sayıda sanayi ürününe ilave gümrük vergisi getiren düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı.

Elektrikli otomobil hem ilave gümrük vergisinden çıkarılan ürünleri gösteren I sayılı listede yer alırken, hem de ilave gümrük vergisi getirilen ürünleri içeren II sayılı listesinde yer aldı. Bu değişim 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Tarife Cetveli kaynaklı oldu. Cetvelde yapılan değişiklikle, elektrikli otomobilin 8703.80.10.00.00 olan GTİP'i 8703.80.10.00.11 ve 8703.80.10.00.19 olarak değiştirildi. Başka bir ifade ile elektrikli otomobil, yeniden tanımlanmış oldu. Elektrikli otonun yeni tanımı “Tahrik gücü vermeyen içten yanmalı motora sahip olanlar” şeklinde yer aldı ve bu ürüne yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi.

İthalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünler listesinden 48 kalem ürün çıkarıldı. 18 fasıl altında yer alan 80 ürün için de yüzde 5 ile yüzde 25 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirilmiş oldu. Bu ürünler arasında demir ve çelikten eşya, kıymetli madenler, elektrikli makineler, dokunmuş mensucat, seramik, cam ve cam eşya, alkol türevleri, bazı tıbbi cihazlar, ağaç-ahşap eşyalar yer alıyor.

Öte yandan 2020 yılında çıkarılan düzenlemeye bazı hükümler de eklendi. Buna göre, tarife kontenjanı kapsamında sıfır ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ilave gümrük vergisi alınmayacak. Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithalatta da ilave gümrük vergisi alınmayacak. Aynı karara göre, ilave gümrük vergisi getirilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 30 gün içinde tescil edilmiş olması halinde, bu eşyalar için önceki gümrük vergisi oranları uygulanacak.

 

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Kararlara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M3-1.pdf ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M3-2.pdf adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK