Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesinde Düzenleme Yapıldı

20 Ocak 2023

20 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) ile “Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır.” ifadesini içeren Tebliğin 12'nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230120-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK