Kırsal Kalkınma Desteklerinde Yatırım Projeleri Son Tamamlama Tarihi Belli Oldu

30 Kasım 2022

Bugünkü (30.11.2022) Resmi Gazete'de yer alan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe (Tebliğ No: 2022/47) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe (Tebliğ No: 2022/48) geçici madde eklenerek 2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-18.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-19.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK