Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesaplarında Süre 2023 Sonuna Kadar Uzatıldı

19 Aralık 2022

17 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıllık süreyle uzatıldı. Böylece 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılan hesaplar da kur korumalı mevduat desteklerinden yararlanabilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK