Naylon ve Poliamid İplikler İçin Tarife Kontenjanı Tebliği Yayınlandı

09 Kasım 2022

Bugünkü (09.11.2022) Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/6) ile 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2986 ton olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek.

21/11/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK