Protez Diş Bağlantı Parçaları İthalatında Gözetim Uygulamasına Gidilecek

15 Aralık 2022

14 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğle gümrük kıymeti kilogram başına (brüt ağırlık) 1000 doların altında olan protez diş bağlantı parçalarının ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, söz konusu ürün yalnızca Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilebilecek. Gözetim Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılabilecek. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntı durumunda müracaatlar fiziksel olarak da gerçekleştirilebilecek.

Başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından istenebilecek. Eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge aranabilecek.

Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenecek ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulacak.

Gözetim belgeleri 6 ay geçerli olacak.

30 gün sonra (13 Ocak 2023 tarihinde) yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221214-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK