TCMB İhracat Genelgesinde KKTC'ye İhracatla İlgili Düzenleme Yapıldı

18 Kasım 2022

TCMB İhracat Genelgesinin “Türk lirası ihracat” başlıklı 9.maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapıldı. Fıkranın eski hali şu şekildeydi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, ihracat bedeli birinci fıkrada belirtilen belgelerde döviz olarak gösterilmiş olsa dahi Türk lirası olarak kabul edilebilir.”

Hazine ve Maliye Bakanlığının 4 Kasım 2022 tarihli yazısıyla yapılan değişiklikle fıkranın son hali şu şekilde oldu: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, GB'nin 22'nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.”

Buna göre, göre 5 Aralık 2022'den itibaren düzenlenen ihracat beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlarda Türk Lirası kullanılması gerekecek.

CANLI DESTEK