Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Almanya

T.C. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 14.00'da Almanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile "Otomotiv ve Yan Sanayi ile Yazılım ve Bilişim" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir. Bahse konu programa Almanya'da iş yapmakta olan firma temsilcilerimiz ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanlarımız konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacaktır.

CANLI DESTEK