Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Nijerya

08 Kasım 2022

T.C. Ticaret Bakanlığımıza bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşeleri Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 14.00'da Nijerya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirleri ile "İnşaat Malzemeleri ve Elektrikli Teçhizat" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir. Bahse konu programa Nijerya'da iş yapmakta olan firma temsilcileri ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanları konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacaktır.

CANLI DESTEK