Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Hindistan

23 Ocak 2023

Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlığımız tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 24 Ocak 2023 Salı günü saat 14.00'da Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle "Taşımacılık ve Lojistik" sektörüne yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir. Bahse konu programa Hindistan'da iş yapmakta olan firma temsilcileri ile Hintli firma ve STK temsilcileri de konuşmacı olarak katılarak bilgi ve tecrübelerini paylaşacaktır.

     Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara buradan ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK