Ticarette Teknik Engeller Raporu Yayınlandı

Uluslararası ticareti olumsuz etkileyen ticarette teknik engellere karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması hazırlanmıştır. TTE Anlaşması; meşru bir gerekçeye dayanarak oluşturulan teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin uluslararası ticarette keyfi/gereksiz bir engel oluşturmasını veya ayrımcılığa yol açmasını engellemeye yönelik uluslararası düzenlemeleri belirleyen bir anlaşmadır.

Ülkemiz de TTE Anlaşmasına taraf ülkelerden biridir ve söz konusu anlaşmanın uygulanması, ulusal düzeydeki koordinasyonu ve TTE Bilgi ve Bildirim Merkezi görevlerinin yürütülmesi, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü uhdesindedir.

Ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda ihraç ürünlerimizin teknik engellerle karşılaşmasının önlenmesine ve pazara girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek amacıyla bu sene ilk defa Ticaret Bakanlığınca 15 ülkeyi kapsayan bir Ticarette Teknik Engeller Raporu hazırlanmıştır.

Söz konusu rapor Ticaret Bakanlığı internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu uzantısı üzerinden erişime sunulmuştur.

CANLI DESTEK