Tütün, Alkol, Alkollü İçkiler, Etil Alkol ve Metanol Ürünlerinin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Yönetmeliklerde Değişiklik Yapıldı

30 Aralık 2022

30 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22'nci, 23'üncü ve 26'ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2022/51) ile 2023 yılı için Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri belirlendi.

Buna göre 2023 yılında yetki belgesi bedelleri, Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi Bedeli: 219.608 TL,

Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi Bedeli: 439.216 TL olarak uygulanacaktır.
Yetki belgesi ile vize işlemleri;

Tütün Ticareti Yetki Belgesi Bedeli: 219.608 TL ve Tütün Ticareti Yetki Belgesi Vize İşlemleri Bedeli: Yıllık 21.960 TL olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25'inci ve 26'ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/52) ile 2023 yılında Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin izin belgesi bedelleri belirlendi.

Buna göre 2023 yılında izin belgesi bedelleri,

Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 169,60 TL,

Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 141.293 TL,

Dağıtım Uygunluk Belgesi Bedeli: 141.293 TL,

Dağıtım Uygunluk Belgesi Yenileme Bedeli: 16.940 TL olarak uygulanacaktır.

Hizmet bedelleri;

20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 347,50 TL,

20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 141,33 TL olarak uygulanacaktır.

Benzer biçimde, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü ve Geçici 5'inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/50) ile Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereğince 2023 yılında uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi. 

1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230-5.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230-6.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230-4.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK